P.C. Hooft en Muiderslot

pc hooft
Titel
P.C. Hooft en Muiderslot
Voor
vo onderbouw
Thema
Dichters
Auteur
Brooijmans/Verdurmen/Schuurman
Inspiratiebron
P.C. Hooft
Onderwerpen en activiteiten
Rederijkers
Extra benodigdheden
pen, papier
Tijdsduur
100
Schrijfopdracht voor de leerlingen (30 minuten)

VOORBEREIDING (voer de opdracht alleen uit of in tweetallen)
1. Lees nu dit gedicht van P.C. Hooft:

Sonnet
Mijn lief, mijn lief, mijn lief; soo sprack mijn lief mij toe,
Dewijl mijn lippen op haer lieve lipjes weiden.
De woordtjes alle drie wel claer en wel bescheiden
Vloeiden mijn ooren in, en roerden ('ck weet niet hoe)
Al mijn gedachten om staech maelend nemmer moe;
Die 't oor mistrouwden en de woordtjes wederleiden.
Dies jck mijn vrouwe bad mij claerder te verbreiden
Haer onverwachte reên; en sij verhaelde' het doe.
O rijckdoom van mijn hart dat over liep van vreuchden!
Bedoven viel mijn siel in haer vol hart van deuchden.
Maer doe de morgenstar nam voor den dach haer wijck,
Is, met de claere son, de waerheit droef verresen.
Hemelsche Goôn, hoe comt de Schijn soo naer aen 't Wesen,
Het leven droom, en droom het leven soo gelijck?

Kies nu twee regels uit dit gedicht. vertaal ze in modern Nederlands.
Lees de regels hardop dan is het makkelijker om te begrijpen wat de woorden zouden kunnen betekenen. Je mag ook jouw fantasie gebruiken! 

Schrijf de cijfers 1 t/m 14 onder elkaar.
Schrijf jouw versie van de twee regels bij 1 en 2.

AUTOMATISCH SCHRIJVEN:
Ter voorbereiding schrijf je nu twee minuten lang alles wat je maar te binnenschiet wat op een of andere manier past bij jouw twee regels. Schrijf flarden van regels of losse woorden. Alles wat je denkt, voelt, je herinnert, wat je kunt verzinnen bij de twee regels. Welke plaats hoort erbij? Horen er geuren bij? Wat voor landschap? Wat voor geluiden? Zijn er harde of zachte materialen die je er bij kunt verzinnen? Is het dag of nacht? Wat voor kleuren horen erbij? Regent het? Ligt er sneeuw?

Na twee minuten lees je de woorden die je hebt geschreven over en zet je een streep onder de woorden die je misschien wel zou willen gebruiken.
Ga nu eens kijken hoe het gedicht van Hooft in elkaar zit.
Welke regels rijmen op elkaar? Probeer zelf (alleen of samen) een nieuw gedicht te maken wat op dezelfde plekken rijmt. Gebruik de woorden die je hebt onderstreept.

Lees de mooiste regels voor! (10 minuten)