Stripgedichten

Stripgedichten
Titel
Stripgedichten
Voor
po bovenbouw
Thema
Thema
Auteur
Marije Uijtdehaage
Inspiratiebron
Willy van der Steen
Extra benodigdheden
Stapel kranten, scharen, lijm, A4 papier, pennen, afbeeldingen (van schilderijen, afbeeldingen gevonden op internet of illustraties uit kinderboeken.
Tijdsduur
100
Voorbereiding: een titel maken

Voor bovenbouw PO en onderbouw vo. Download hier de lesbrief als pdf bestand.

Deel de kranten uit.

1. Opdracht:
Zoek woorden die je aanspreken en die samen een alliteratie vormen: woorden die met dezelfde letter beginnen. Je ziet ze veel in de titels van Suske en Wiske strips. Bijvoorbeeld: De briesende bruid, Twee toffe totems. De maffe maniak,
De olijke olifant, De snorrende snor, De Sissende Sampan De woorden kunnen uit verschillende artikelen komen.

2. Opdracht:
Plak drie titels op een papier. Dit papier is een kladversie. De leerlingen schrijven hier later ook de antwoorden van de oefeningen op. 
Bespreek de titels en onderzoek of ze nieuwsgierig maken.

3. Opdracht:
Kies één titel en schrijf op:

  • Iets over de sfeer.
  • Wat voor personage(s) bij deze titel past.
  • Zo veel mogelijk woorden en regels over waar je aan moet denken

4. Opdracht: 
Kies één regel die je opschreef en maak hiermee vier dichtregels. Het mag niet rijmen.

,