Muziek, dans en prachtige zelfgeschreven gedichten van Amsterdamse jongeren.
Op Gedichtendag, donderdag 31 januari 2019, gonsde het in PopPodium De Vorstin in Hilversum van de...
Dicht mee en verras met poëzie.
De vijftien beste Nederlandstalige bundels van het afgelopen jaar.
De longlist van de jongerenjury.
Herdenking Februaristaking in poëzie, dans en muziek.
Op maandag 4 februari om 14.00 uur barst in De Kubus (Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad) de PoëzieRevue...
School der Poëzie feliciteert Tsead Bruinja van harte met deze eervolle benoeming!
Wereldmuziek en poëzie komen samen tijdens een avondvullend programma, samengesteld door de Hilversumse stadsdichter Mieke van Zonneveld.
De belangstelling is ver boven verwachting gebleken. Hartelijk dank aan alle uitgevers en dichters.
Ze kreeg de prijs voor haar gedicht ‘Opa's klok’.