Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei waren er op verschillende...
Donderdag 21 april 2022 werden er vurige debatten gevoerd in de Kopergietery in Gent, door de...
Jonge dichters gaan in PoëziePraat in gesprek met volwassenen over het schrijven en het thema van hun gedichten. Na een mooie eerste serie PoëziePraat zijn er zes nieuwe films gemaakt!
Alles is mooi! Tijdens de les van School der Poëzie-docent Eva Vleeskruyer kwamen wethouder Jansen...
Op dinsdag 29 maart waren we in Theater Het Zonnehuis voor twee PoëzieRevues met leerlingen van basisscholen uit Amsterdam Noord.
Het werk van de genomineerde dichters voor De Grote Poëzieprijs vormde de inspiratiebron bij het samenstellen van deze werkbundel voor jongeren.
Op donderdag 24 maart trekken we naar Gent, voor een PoëzieRevue in Theater De Kopergietery! De...
Op maandag 14 maart traden 12 brugklassen van het Cals College in Nieuwegein op met hun...
Communitylid Cosmo Ebner schreef het gedicht 'Adelaar', dat hij voordroeg bij de Februaristaking op...
Kinderen en jongeren schrijven opmerkelijke gedichten over hun gevoelens, gedachten en ervaringen...
Poëzie is iets voor mensen die graag in hun eentje zijn. Eén van de stellingen waar de leerlingen...
Op dinsdag 15 februari om 11:00 uur traden de leerlingen van vijf tweede klassen van de Open...