logo Prijs de Poezie

Prijs de Poëzie

 

Wat is De Grote Poëzieprijs?
De Grote Poëzieprijs bekroont in 2019 voor het eerst de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met € 25.000,- en volgt daarmee de VSB Poëzieprijs op als dé prijs voor Nederlandstalige poëzie. De jury van De Grote Poëzieprijs 2019 nomineerde op 6 februari 2019 – de laatste dag van de Poëzieweek - zes bundels. De bekendmaking maakt deel uit van het uitreikingsprogramma van de tiende editie van de Turing Gedichtenwedstrijd in de Rode Hoed in Amsterdam. In maart, april en mei zijn in het kader van de prijs verschillende poëziepresentaties en educatieve programma's te zien.

Lessen in de klas/op de scholen
Alle programma's starten op school in de klas. Onder leiding van een vakdocent van School der Poëzie gaan kinderen en jongeren gedichten lezen en zelf schrijven. De inspiratiebron is het werk van de genomineerde dichters voor De Grote Poëzieprijs.

Grote Poëzieprijsrevues
Na lezen, lessen en schrijven zijn er Grote Poëzieprijsrevues (theaterprogramma's) in Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam. De Grote Poëzieprijsrevue is een literaire show met genomineerde dichters, interviews, bijzondere optredens en de performances van de schrijvers in de dop. 

Poëzie Insight
Naast De Grote Poëzieprijsrevues organiseert School der Poëzie in Amsterdam en Gent Poëzie Insight. In dit programma worden zowel de voorkant als de 'achterkant' van actuele Nederlandstalige poëzie diepgaand wordt beschouwd, genoten en geanalyseerd: actuele poëzie, een essay rond de ingezonden bundels, een panelgesprek met recensenten, uitgevers en muziek, kortom: Poëzie Insight.

poetry international Elise Mathilde Lira fonds Maatschappij der Nederlandse letterkunde vsbfonds Nederlands letterenfonds turing vlaams fonds voor de letteren