lokale helden

Lokale Helden

In het project Lokale Helden worden jongeren uitgenodigd om de verbinding met hun eigen omgeving te onderzoeken via het werk van dichters uit hun streek. Lokale Helden biedt jongeren de mogelijkheid om in te gaan op wat ons met elkaar verbindt. We stellen vragen als: Wie waren hier eerder? Welke voeten hebben op deze weg gelopen? Wie bouwden hier de eerste school? Wie zorgden ervoor dat de huizen samen een gemeenschap vormden en later misschien een stad of een dorp werden? Welke (streek)taal is hier gesproken? Welke dichtregels zijn hier geschreven? Hoe verhield deze dichter zich tot de streek? Welke lokale dichters zijn er nu nog te vinden, en hoe komen thema’s als oorsprong en omgeving terug in hun werk? 

Door het stellen van deze vragen willen we de jongeren aansporen om via poëzie aan de slag te gaan met de vraag: waar ben ik nu en hoe verhoud ik me tot mijn streek/regio? Poëzie is een prachtig middel om dit te doen; het kan tot verrassende inzichten leiden, het is een stimulans voor verwondering en fantasie, het draagt bij aan een verbeeldingskracht waar geen geschiedenisles tegenop kan en het vergoot het vertrouwen en plezier in taalgebruik.

In Lokale Helden geven vakdocenten lessen over de poëzie dichters uit de streek, schrijven jongeren zelf een gedicht en bezoeken jongeren een streekmusea en presenteren ze hun eigen werk in een professioneel theater en (o.v.) op andere literaire podia in de buurt.

provincie overijssel justine borkes nlf vsb