Marcant boek 1e klassen

Future Me 2021: Marcant Boek 1e en 2e klassen

In deze bundels staan een selectie gedichten en verhalen geschreven door leerlingen uit de eerste klassen van het Marcanti College tijdens de lessen Future Me Schrijven.

In de periode januari – februari 2021 werd er gewerkt met schrijfopdrachten die online zijn gegeven en toegelicht. De opdrachten werden gedeeltelijk tijdens de lessen uitgevoerd en als huiswerk afgemaakt en via google classroom gedeeld. Het was niet altijd even makkelijk om zonder directe persoonlijke begeleiding de opdrachten uit te voeren en ook het mailen en delen verliep soms met problemen.

Tijdens de online lessen, met de camera aan en de microfoon af en toe uit, werd er nagedacht en gesproken over belangrijke en persoonlijke onderwerpen. De eerste les bestond uit een ‘Interview met jouzelf’ waarin gevraagd werd naar doelen, dromen, wensen, eigenschappen om succesvol te zijn, hindernissen en moeilijkheden en gedachten en vragen over de toekomst. De tweede les ging over het thema ‘Strijd’, de strijd tussen binnenkant en buitenkant, tussen sport en lichaam, tussen droom en werkelijkheid en daarbij stond het begrip ‘danbé’ (waardigheid) van de Frans-Malinese schrijfster en kickbokster Aya Cissoko centraal.
De derde les ging over het omgaan met het verleden aan de hand van de gedachte: “De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.” Deze zin moest worden verwerkt in een al dan niet waargebeurd of verzonnen verhaal.
De vierde les werd besteed aan het thema ‘grenzen’ en daarbij ging het ook om de verhouding met de maatschappij en de buitenwereld. Grenzen tussen landen en culturen, tussen gezond en ongezond leven, maar ook tussen rijk en arm, liefde en haat.
De vijfde les ging over poëzie en ritme en het schrijven van een kort, niet rijmend gedicht waarin gedachten, gevoelens en ervaringen in deze corona-tijd konden worden beschreven. Wachten tot...
Het schrijven viel niet altijd mee, maar het is geweldig om te lezen wat er allemaal gedacht en geschreven is en de jonge schrijvers verdienen een groot compliment voor het delen van hun werk!

De bundels zijn hier te lezen:

Marcant boek 2021 - 1e klassen
Marcant boek 2021 - 2e klassen