Winkelhaak

winkelhaak
Titel
Winkelhaak
Voor
vo onderbouw
Thema
Basisles
Auteur
Mieke Vermeulen
Inspiratiebron
Schrijven van beeld naar gedicht
Tijdsduur
50
Winkelhaak: van beeld naar gedicht

    
-    Kies een foto of kunstkaart die je mooi, gek of bijzonder vindt.
-    Bekijk die goed met je neus erop.
-    Denk na over het hoe, wie, wat, waar, waarom op het plaatje.
-    Schrijf dan woorden die jij bedacht op een vel papier.  
-    Maak daarmee een mooie regel van ongeveer 8-10 woorden.
-    Schrijf die regel horizontaal en verticaal op.
-    Blijf kijken naar je inspiratiebron (de afbeelding).
-    Vul de regels aan met woorden die passen bij het geheel.

Voorbeelden:

Ik teken mijn liefde in het zand
Teken jij ook of niet?
Mijn liefde zet ik op het strand
Liefde is overal en nergens
In het zand op het strand en in de lucht
Het komt en gaat weer weg
Zand doet hetzelfde 

Marloes, groep 7/8 de Wheermolen, Purmerend

  
Een man staat op de pier kijkt naar de wilde zee
man met een hoed
op de pier komt steeds meer water
de pier overstroomt door wilde golven
pier vecht terug tegen de zee
kijkt de man naar de lucht of de zee
naar de grond of de vogels
de wind of zichzelf?
wilde golven slaan tegen de pier
zee wordt nog wilder en wint het van de pier

Jeroen B  groep 7/8 de Wheermolen, Purmerend