Ilja Leonard Pfeijffer

ilja
Titel
Ilja Leonard Pfeijffer
Voor
po bovenbouw
Thema
Dichters
Auteur
Jacques Brooijmans
Inspiratiebron
Gedicht Ilja Leonard Pfeijffer
Tijdsduur
100
Opdracht betreffende Idylle 7

Idylle 7. gaat erover dat we het over veel onbetekenends hebben.

-Welke onbenulligheden maken wij volgens jou in onze wereld heel belangrijk ? Schrijf op.

En over welke belangrijke zaken zouden we het volgens jou wel moeten hebben? Schrijf op.

-Tot wie zou jij je willen richten? Schrijf op. (Pfeijffer richt zich tot ‘dichtertjes’).

-Kies vier woorden uit dit gedicht die je zelf zou willen gebruiken. Schrijf ze op. Kies (originele) woorden die je zelf niet direct zou gebruiken.

-Kies bij elk woord een ander woord dat bij je opkomt, het tegenovergestelde of iets wat ermee te maken heeft.

-Schrijf nu een gedicht in alexandrijnen, ongeveer zestien regels, gericht aan degene(n) die je al genoemd hebt. Verwerk op zo origineel mogelijke manier het onbetekenende, waarover het zo vaak gaat, en het belangrijke waarover je het wilt hebben.

De betekenis is belangrijk, niet het rijm.