Waarom heb ik zoveel verdriet?

Ik loop naar binnen

Hoor het ritme

van zijn lievelingslied

 

Ruisend gehuil

Ik was jong

Zat er wel mee

Ben door het verleden

veel gevoeliger geworden

Ook sterker

 

Niemand die het ziet

Yaliza
Vonk