In vuur en vlam

Warmte die ik uitstraal

Op de groene mossige ondergrond

Kijkend naar het licht

Dat begint in de kern

Hitte die kan verbranden

Vlammen komen hoger dan hout

Aan het einde, as en rook

Door de warmte die ik uitstraal

Neemt de hitte langzaam af

Rolf
Staring College