Tijd

Tijd is kostbaar

Tijd is schaars


Tijd kan je zien

Tijd kan je voelen


Tijd moet je koesteren

en nooit vergeten


Tijd is mooi

Tijd heeft schoonheid


Tijd brengt verandering

Tijd brengt herinnering


Tijd brengt leven

Tijd brengt dood

Dhevan
1e Prijs
OSB