Schrijven

Boom schreef ik
Een boom in de herfst
Ik hoor een blaadje van de boom

Boom schreef ik
Ik voel de wind in mijn gezicht
Mijn gezicht is koud

Een boom in de herfst
Boom schreef ik
Kimberley Manshanden
1e prijs
Klas 2Td, Vechtstede College