Parkieten

Ik mis mijn grote pluizige parkieten
Mijn huilende parkieten
In de woonkamer met de pratende televisie
Een parkiet in de tuin begraven
Het was geen lachende dag
Ik mis mijn grote pluizige parkieten
Mijn huid huilt 
Mijn huilende parkieten

Branden
Haarlem College