Onder aan de trap

Onder aan de trap zag ik haar staan

Ze riep me voor het eten

Ik zweefde naar beneden

Over de treden heen

Ik belande met een plof

Met mijn voeten op de grond

Vijf jaar later vroeg ik aan haar

Weet je nog toen ik van de trap af vloog?

Zij zei je hebt het gedroomd

Mijn fantasie werd zwart

Daar stonden we

Onder aan de trap

Alsof de hemel naar beneden viel

Mats
2e prijs
Montessori Lyceum Amsterdam