Naar het licht

Ik ging rennen naar het licht

Ik rende snel

Binnen was het heel zwart

Ik ging rennen naar het licht

Het licht was heel dichtbij

Ik wou gaan waar het niet donker was

Het was heel donker

Ik ging rennen naar het licht
 

Fabian (1e prijs)
Montessori Lyceum Amsterdam