Mijn moeder

Ik omhels mijn moeder

Met haar hand van vrijheid

verlost ze me

Ze maakt me blij

Door haar voel ik me als een

warme deken naast een openhaard

Ze roept mijn naam en mijn

hart verwarmt

Jonathan
Eerste prijs
CSG Augustinus