Amsterdam
04-05-2022

Mijn familie

Het is nooit stil als ik vraag over mijn familie

Er komen mooie verhalen maar ook ontroerende verhalen

Het ontroert me als mijn oma vertelt hoe mijn familie is

behandeld in de oorlog

Verhalen hoe mijn overgroottante smeekte op haar knieën

om niet meegenomen te worden

Dat doet mij pijn, pijn om dat te horen

En ook hoe veel familieleden zijn verloren

door de oorlog – dat is wat mij raakt

Maar ik ben trots op mijn familie

Roos
OSB