Nieuwegein
16-03-2021

Met jou

Een keer in de tuin

ik zat met jou

we spraken heel luid

het was al laat

ik hoorde alleen maar

jouw lach

weemoed zag ik niet

hoorde ik niet

voelde ik niet

Weronika
Cals College