Antwerpen
19-04-2022

Met de dood is er leven

Zonder dood is er geen leven met mensen,

geen leven met dieren. Zonder de dood is

er geen motivatie om nieuwe dingen te leren.

Maar met de dood hebben we medelijden

en verdriet. Met de dood beginnen we weer

opnieuw. Met de dood zullen we vallen

maar ook weer opstaan.

Met de dood is er toch wel een leven

Noor
Xaverius College