Leegte en diepte

Een hulsel

zo leeg

geen inhoud

geen gevoel

een zwarte waas

in de diepte

zonder inhoud en betekenis

het is er

het is er niet

ergens in de leegte

in de diepzwarte waas

een universum

zo groot

zo veel bekend

meer niet

een gat

een gat in onze kennis

voor wat daar ligt

in de diepte

Jessey (1e prijs)
"Open Schoolgemeenschap Bijlmer, klas A2A"