Kind

Er was een kind
een rustig kind
ze droomde
ze was verdwaald
in het weiland
de zachtgele zon
scheen met kracht
op haar huid
 ze wandelde
ze wandelde in het weiland
ze wandelde tussen het geblaat
van schapen
ze voelde
zich levend
het gras danste
danste met haar mee
in 
de stilte

Yasmine (1e prijs)
IJburg College