juffrouw Toos

Afscheid nemen bestaat niet
De juffrouw van mijn oude school
met haar lange blonde haar en grote ringen
Afscheid nemen bestaat niet
De juffrouw die altijd zo vrolijk was
In haar huis met al die kaarsjes
Ze is gestorven in 1997
Afscheid nemen bestaat niet
Anne van Zoest
Wellantcollege Klas 2C