NL
15-12-2003

Ik ben als een boom..


Ik ben blind en doof
Ik kan niks zien en horen
Ik ben helemaal alleen
Ik kan zelf niet bewegen
Mijn leven is door iemand anders
Ik gebeur op een plek
Ik kan wel praten maar dat hoort niemand
Ze hakken mijn takken
Ik huil heel veel, maar dat hoort niemand
Ik leef door iemand anders
Ik beweeg door iemand anders
Ik kan zelf niet eten
Ik kan zelf niet drinken
Ik gebeur op een plek
En ik sta op een plek
Ik ga dood, ook op een plek
 

Shakerullah
Isk Haarlem
Lieven de Key school