Ideale wereld

Ik loop over straat terwijl ik tegen mijzelf praat
Afvragend of het goed gaat met haar
Of heeft ze het zwaar?
Ik loop naar huis en zit achter de buis
En ik droom over een wereld waar ik niet

bang hoef te zijn voor oorlog
En ik denk
Dat moet wel kunnen toch?

 

Palle
Alberdingk Thijm Mavo