Antwerpen
19-04-2022

Huwende zwaluwen

Sluwe zwaluwen zwaaien met hun vleugels

                 door de lucht.

De zwaluwen die huwen, vliegen langs

de wolken terwijl de zon op hun neerschijnt

Ze dansen mee met de wind

als een vlammetje dat binnenin schijnt.

Sophie
Xaverius College