Herinner je je

Herinner je je het nog?

Door de duinen lopen als vreugdevolle veulens

Herinner je je het nog?

Elkaars bladeren zien groeien

Herinner je je het nog?

Het voelde als neerkijken op de immense wereld

Herinner je je nog wie wij waren?

Een krokodil en een pleziervogel

Neen, toch niet

Een vuursalamander en een papegaaivis

Maar weet je?

Alleen wij zullen ons dat herinneren

Alleen wij

Eres
Atheneum Gentbrugge