Guerra / Oorlog

La guerra se hacen por dinero

Oorlog wordt gevoerd voor geld

En las guerras no hay misericardia

In oorlog is er geen genade

Y en ellas los que mas sufren son los menas culpables

In oorlog zijn degenen die het meest lijden, het minst schuldig

Nadie esta dispuesto a ceder si de dinero se trata

Niemand is bereid iets te doen als het om geld gaat

Se rompen en ellas corazons, huesos y sentimientos

Botten, harten en gevoelens worden gebroken in oorlogen

La naturaliza qus es la nuevas culpable suede llevarse

Degene die het minst schuldig is, draagt een gevaarlijk deel van de gevolgen

Parte de las conseculias

De middelen heiligen het doel niet

Zineb
Eerste prijs
MLO