Amsterdam
17-02-2017

Geen titel: ''Alsof ze door de troebele ijsspiegel naar mij kijken''

Alsof ze door de troebele ijsspiegel naar mij kijken

maar mij niet zien

ik op de bodem, troosteloos alleen

een tunnel zonder licht

mezelf kwijt in deze wereld

verloren kansen, verloren hoop

geen gedachten en

geen gevoelens

zoals alles om me heen

komt aan dit gedicht ook een eind

Amy
Slam winnaar
Spinoza Lyceum