In dit leven..


In dit leven
hoop ik in de toekomst
dat er altijd vrede zal zijn
op een goed beroep en goed inkomen
vooral een gelukkig leven
en door zuivere nachten lopen
waar ritselende bladeren
dansen in het zachte dimlicht
temidden van de bomen en de prachtige hemel
samen met het duister
loop ik terug

 

Bharti Satram
Winnaar Vakjury
Terra College