Dialogen over droom & daad

Het was 1 februari 1953

in de lage landen

diep in de nacht

totaal onverwacht

werd het falen van de mens

aan het licht gebracht

het woeste water bereikte een piek

wat zorgde voor enorme paniek

iedereen was in grote nood

duizend mensen vond hier

hun bizarre dood

enorm treurig als je

het mij vraagt

hier werd om actie

en aandacht gevraagd

het water was werkelijk overal

het land raakte in een diepe val

1 februari 1953

in de lage landen

-Kom, we verhuizen naar het zuiden om daar daden te plegen.
 

-Ja! Dat doen we, goede daden plegen, daar heb ik veel zin in.

 

 

-Nee, daden van ondeugd!

 

-Waarom dat dan?

 

 

-Om de eerlijkheid te stoppen.

 

-Van vader mocht je nooit dat soort daden plegen!

 

 

-Boeit me niet wat vader zegt! Eerlijkheid zal en moet gestopt worden.      

 

-Nee, dat nooit! Hoe ben jij zo geworden?

-Jij bent te goed voor deze wereld. Jij begrijpt deze wereld niet.

-Ik ga niet mee naar het zuiden, ik blijf hier

Finn & Nigel
1e prijs
Fons Vitae Lyceum