Decor

Als een schrijver op zoek
Op zoek naar een decor
Een decor voor mijn fantasie
Mijn fantasie met haar
Zo zielsgelukkig
Als een rupsje naar een vlinder
Groot worden
En moed krijgen
Om samen met haar te dromen
Te dromen over ons decor
Het decor van onze fantasie 
 

Emma Tunnissen (2e Publieksprijs)
2HV2
Comenius College Hilversum