De nachtzee

De zee kijkt naar mij

Ik kijk naar de blauwe zee

Geen nacht geslapen van de angst

De zee kijkt naar mij

Ik kan ook niet slapen – zegt hij

Jij dan?

Mijn hart bonst hard van de angst

Ik bons nog steeds vannacht

De zee kijkt naar mij

Dimitra
CSG Augustinus