OBA Amsterdam
15-06-2022

De nacht

De nacht zo stil dat je het geruis van de bomen

kunt horen in mijn land
Ik kom uit Oost-Afrika

’s Nachts is alles rustig

De bloedhond breekt uit

De sterren schijnen

Bom! Bom! Bom!

Het is het geluid van de tom-tom

van het dorpshoofd

Iedereen verzamelt ronde de lichten

en luistert

Ousmane
Mundus College