Antwerpen
19-04-2022

Alleen

flatgebouwen staan als duikplanken door de stad.*

die in alle stilte gebruikt worden door

degenen die geen draagkracht hebben

familie en vrienden

zijn voor hun onbekende bekenden

 

Een glimlach, een omhelzing

is voor hen een overwinning.

Deze mensen zijn ooit gevallen

maar geraken niet terug opgekrabbeld.

Als jij een zonnestraal ziet, zien zij de bliksem.

Want zij, zij zijn alleen.

Noa
Xaverius College