Selma

Selma van Gemert

Communitylid
In het werk van Selma van Gemert is de belangrijkste interesse de menselijke psyche, en door observatie van zichzelf en anderen om haar heen probeert ze de mooie puinhoop die het leven wordt genoemd, te begrijpen. Als dichter probeert ze warme empathie over te brengen en nabijheid invoelbaar te maken.

In 2021 en 2022 volgde ze de ‘the Summer Poetry Class’ van Gershwin Bonevacia. In 2022 nam ze deel aan de Poetry Circle Amsterdam.