Herma Hofmeier (voorzitter)
Ben Hurkmans
Michael Defuster (secr., penningm.)
Ester Naomi Perquin (tijdelijk uitgetreden ivm DDV)
Myrle Tjoeng
Ramsey Nasr