cover Amsterdam, kinderen en jongeren beschermen

Amsterdam, kinderen en jongeren beschermen

Deze special is onderdeel van de reader met teksten voor lessen rond thema's en geschiedenissen van Amsterdam, samengesteld door School der Poëzie.

Ieder kind en iedere jongere heeft rechten. In 1989 stemden de Verenigde Naties voor een Internationaal Kinderrechtenverdrag. Nederland ondertekende met bijna alle landen ter wereld het verdrag. In 54 afspraken staat hoe met kinderen en jongeren moet worden omgegaan: wat ze nodig hebben en wat ze mogen.
In Nederland is wettelijk al best veel goed geregeld voor kinderen en jongeren. Maar helaas krijgen niet alle kinderen jongeren waar ze recht op hebben. Velen groeien nog niet veilig en gezond op. Aan de positie van kinderen en jongeren moet dus nog veel verbeterd worden. Want waar het uiteindelijk om gaat is: dat kinderrechten vanzelfsprekend zijn, altijd en overal, voor ieder kind.