lo
Projecten over de landsgrenzen

Internationaal

Onze programma's met dichters, lessen en workshops hebben regelmatig een internationaal vervolg: de resultaten van het project rond de dichter Mandelstam leverde veelbelovende contacten op in Sint-Petersburg, voor drie organisaties uit Duitsland, twee uit België en twee uit Nederland organiseerde School der Poëzie LiteraTour: een fietstocht met jongeren naar Frankfurt, met als thema literatuur en poëzie in het kader van de Frankfurter Buchmesse

Overdracht van onze expertise vormt een tweede internationale poot: via het Europese subsidieprogramma Erasmus+ hebben wij de afgelopen twee jaar een project gecoördineerd met de universiteit van Manno, een jongerenorganisatie in Toulouse en een letterenorganisatie in Sicilië: daarin stond overdracht van de werkwijze centraal. Onze aanpak is inmiddels geïntroduceerd op een middelbare school .

Ook in de toekomst blijft School der Poëzie internationaal actief, mede door de jaarlijkse samenwerking met Read My World en de talrijke projecten in buurland België.

We streven ernaar in de toekomst een langjarig project te ontwikkelen rond onze, ook in onze buurlanden inmiddels geroemde, specialiteit: poëzie-educatie. Ditmaal gaat het om poëzie-educatie in Europa, zo mogelijk met meerdere samenwerkingspartners uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Spanje. De ervaring leert dat we onze methodieken effectief kunnen overbrengen in een internationale context, en dat de internationale component een extra aantrekkelijke dimensie toevoegt aan onze projecten: door actieve cultuurbeleving een brug slaan tussen jongeren. Dit is ook wat onze buitenlandse partners aanspreekt. Voor de onze werkwijze met laagopgeleiden bestaat internationaal veel belangstelling (via het netwerk van YPoetry2 en Erasmus+).

Onze Zwitserse partner wees ons op het volgende Handbook en stelde voor om op Europees niveau naar een netwerk rond lesgeven in poëzie te laten groeien - een prachtig plan.

Y-Poetry was een in 2012 door EACEA gefinancierd project rond poëzie en jongeren met organisaties uit Engeland, Duitsland en België, ontwikkeld en gecoördineerd door School der Poëzie. 

eacea