*

We zijn op zoek

Naar thuis

Maar hoe kiezen we thuis als overal de

stilte anders klinkt

(ik hoor niets, jij wel)

We weten niets

Waar is thuis als overal de wolken zich

anders vormen

(ik zie een ridder, jij een draak)

Niet wetende wat we eigenlijk zoeken

Hoe kies je thuis als overal de bomen weer

anders ruisen

(ik word onrustig, jij niet)

Waarom zijn we nou anders

Ik wil thuis, met jou

Ik keerde radeloos terug

en wist dat ik thuis al had gevonden

Julia van den Eijnde
Eerste prijs
Montessori Lyceum Amsterdam