Amsterdam
04-05-2023

*

Ik voel me vrij als ik met mijn familie ben

omdat ik hun vertrouw en omdat zij mij

een goed gevoel geven

 

Ik voel me gelukkig als ik met mijn oma

en mijn mama ben

 

Het voelt net als de warmte van de zon

als ik met hun ben

 

Ze geven mij altijd een warm gevoel

 

Ik voel mij zo goed bij hun

 

Ik weet hoe het voelt om vrij en

gelukkig te zijn

Cyrus
De Springstok