poezie

Twee PoëzieRevues in Amsterdam

Op 22 en 23 november presenteren jongeren van het IJburg College en het Fons Vitae Lyceum hun werk in het OBA Theater in twee afwisselende PoëzieRevues. Hun  voordrachten worden afgewisseld met optredens van o.a. urban dance group Turn it Loose, illusionist Celsius en dichter Gershwin Bonevacia. Gitarist Vlado Spisiak en drummer Marnix geven de gedichten klank. Een deskundige jury — waarin ook de dichter van de dag zitting heeft — beoordeelt de prestaties van de jongeren en bepaalt wie er in de prijzen vallen. De presentatie is in handen van beatboxer en rapper André Accord. 

Amsterdamse Pennen Revue op 22 november
Op 22 november om 14.00 uur brengen jongeren van het IJburg College hun poëzie en proza op de planken. Zij doen mee aan ‘Amsterdamse Pennen’, een nieuw project van Stichting Taalvorming en School der Poëzie. Amsterdamse Pennen is een twee jaar durend pilot programma gericht op een vloeiende overgang tussen literatuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. In een doorlopende leerlijn geven docenten van beide organisaties poëzie- en prozalessen aan kinderen in de groepen 7-8 en aansluitend in de klassen 1-2 van het voortgezet onderwijs. Inhoudelijk worden daar specifieke thema's uit de Amsterdamse geschiedenis als  bijvoorbeeld Amsterdam en de West Indische Compagnie en Amsterdam en Spinoza/ geloofsovertuigingen.  De Revue begint om 14.00 uur. De jury bestaat uit Gershwin Bonevacia, Hieke van Til, seniorconsulent taalvorming en Mick Witteveen, producent bij School der Poëzie.

PoëzieRevue op 23 november
Jongeren van het Fons Vitae Lyceum spelen op 23 november de hoofdrol in de PoezieRevue. Voorafgaand aan de Revue schreven 150 jongeren,  onder leiding van een vakdocent van School der Poëzie, een eigen gedicht. Een selectie van deze jonge ‘dichters’ in de dop brengt in een theatershow hun eigen werk op de planken. De jury bestaat uit dichter Gershwin Bonevacia, David Asser, Rector Fons Vitae Lyceum en Marieke Böggemann, evenementen organisator. Aanvang: 11.00 uur.