Brenno en Simon

School der Poëzie Community - Brenno Mulder en Simon Mulder

School der Poëzie Community-lid Brenno Mulder wordt gecoacht door dichter, voordrachtskunstenaar en initiatiefnemer van de stichting Feest der Poëzie Simon Mulder. Brenno verkent met Simon het klassieke dichten. Wij legden de achternaamgenoten enkele vragen voor en Brenno deelt één van zijn recente gedichten. Lees snel verder en ontdek hun leestips, de zinnen die hun brein doen kraken en de woorden die zij mooi vinden!

 

Brenno

 

Brenno Mulder


Leestip waar de lezer blij van kan worden
Aldus Sprak Zarathoestra van Friedrich Nietzsche. Ongetwijfeld. Zeker geen makkelijk boek voor de beginnende lezer, maar een prachtig literair werk met diepe filosofische wijsheden. Ook al is het boek erg cryptisch of diepgaand, toch kan de lyrische en poëtische stijl alsnog inspiratie bieden voor dagen. Nietzsche schrijft zó ontzettend mooi: elke zin klinkt prachtig, elke zin is een one-liner en elke zin inspireert om zelf te gaan dichten. Bonustip: een gratis Engelse versie is makkelijk te vinden online! 

 

Een zin die je brein deed kraken
‘(…) alleen de overdrijving is waar.’ Een zin uit Dialectiek van de Verlichting (2017, p. 132). Alleen de overdrijving is waar? Wat is dat voor een logica? Overdrijving lijkt meestal iets onwaar, juist omdat er overdreven wordt. Toch is paradoxaal genoeg de zin ‘Alleen de overdrijving is waar’ zelf een overdrijving! Deze zin drukt zichzelf uit. Door zelf overdreven uitgedrukt te zijn, bewijst ze precies wat de zin bedoeld. Klinkt het nog steeds tegenstrijdig? Het kostte mij in ieder geval uitermate veel tijd om deze extreem paradoxale gedachte te bevatten.

 

Een mooi woord
Qualia, een mooi woord qua letters (ik vind woorden met een ‘Q’ mooi) en ook nog eens een handige term in de filosofie. Het zijn de kwalitatieve eigenschappen van zintuiglijke waarnemingen, ‘wat het is om’ iets te zien, te voelen of te beleven. Ik stuit steeds maar weer op het probleem met deze zogenaamde qualia: we kunnen niet in het hoofd van een ander kijken. Ik zal nooit aan een ander kunnen uitleggen wat ik op dit moment voel, hoe een muziekstuk mij raakt of wat ik wil overbrengen met een gedicht. Taal schiet tekort. Behalve voor de beschrijving van dit gebrek. Zo meta is taal nou ook wel weer.

 

Simon

 

Simon Mulder


Leestip waar de lezer blij van kan worden
Verzen van Herman Gorter, de dichter die alles kon en alles voelde. Hierbij een getoonzette versie van een gedicht van mijn CD 'Herman Gorter - Verzen 1890': https://www.youtube.com/watch?v=XOIxQOWo2EA 
En mijn bespreking van één van de gedichten: 
https://meandermagazine.nl/2018/03/klassieker-221-herman-gorter-de-lente-ik-sta-midden-in-haar/  

 

Een zin die je brein deed kraken
'De menschen zijn in getwijfel gevangen, / 't gezicht van een god heeft de tijd gebleekt.' Twee versregels van Henriette Roland Holst die ik tegenkwam toen ik samen met Elte Rauch een bloemlezing uit haar werk samenstelde (De zachte krachten zullen zeker winnen, Uitgeverij HetMoet, 2019) en die ik moeilijk te interpreteren vond, maar wel heel mooi. Ik bespreek de zin uitgebreid in de nieuwe editie van Tijdschrift Absint #40, blz. 10-11: https://sites.google.com/view/tijdschriftabsint/absint-40 

 

Een mooi woord
Het mooiste woord - dat verschilt per dag, maar ik ben nu weer met Couperus bezig en zijn novelle 'Extaze'. Hij had de neiging om Griekse leenwoorden die op -se eindigen, met een z te spellen: Metamorfoze, bijvoorbeeld. Maar dat woord 'Extaze' krijgt nog iets verheveners met die z. Het lijkt beter bij de al prachtige betekenis te passen: 'vervoering, zielsverrukking' - heel Platoons, weg uit de materiële wereld worden genomen, naar iets hogers.

 

Gedicht Brenno