zz

POETRY INTERNATIONAL en School der Poëzie

Onno Blom gaat uitgebreid in gesprek met Gerrit Komrij, dichter, ouddichter des vaderlands en oprichter van de Poëzieclub. Tevens initiatiefnemer van de Turing Prijs van € 10.000 voor het beste - anoniem beoordeelde - gedicht.

Hoe en wanneer is de liefde voor poëzie bij Komrij ontstaan, verder ontwikkeld en bevorderd? Afbeelding verwijderd. Meer dan 400.000 mensen schrijven gedichten, maar zijn er nog mensen die gedichten willen lezen en er zich in willen verdiepen?  Hoe kunnen educatieve programma's, prijzen, wedstrijden, festivals de aandacht voor de poëzie bevorderen? Wordt er nog wel voldoende poëzie gelezen en uitgegeven? Wordt er genoeg geïnvesteerd in het waarborgen van kwaliteit, scholing en diepgaande analyses van poëzie en onderzoek naar internationale ontwikkelingen?

Binnen het onderwijs is er steeds minder ruimte voor poëzie, het aantal uren die docenten kunnen besteden aan literatuur is beperkt. Tijdens de opleidingen is er ternauwernood tijd voor. School der Poëzie is ervan overtuigd dat onbekend onbemind maakt en dat het waardevol is kinderen en jongeren zo intensief mogelijk kennis te laten maken met poëzie. Daarbij wil School der Poëzie de smaak van deze leerlingen helpen ontwikkelen. Een goede reden voor een gedachtewisseling met Komrij, als bevlogen liefhebber van (kwalitatief hoogwaardige) poëzie.

Dit gesprek vond plaats tijdens de 40ste editie van Poetry International in Rotterdam.


Afbeelding verwijderd.

Veel lof van Gerrit Komrij voor de gedichten van Youssef el Markhous en Srebrin (Bennie) Anastasov, winnaars Y-Poetry en versRevue 2009, beiden traden op tijdens dit programma