KASTEELJUWEEL 2009

JURYRAPPORT   
In de jury van Kasteeljuweel 2009 zaten Diana Ozon (dichter), Ida Schuurman (Muiderslot), en Jos van Hest (dichter en juryvoorzitter).
Zij lazen met groot genoegen meer dan honderd geselecteerde gedichten, geschreven door leerlingen van het Vechtstede College (Weesp), Helen Parkhurst (Almere), Willem de Zwijger College (Bussum), College De Brink (Laren), Casparus College (Weesp) en Scholengemeenschap Reigersbos (Amsterdam).  Uit deze verzameling gedichten koos de jury een vijftigtal dat in aanmerking komt voor publicatie in een digitale bundel. En zij werden het unaniem eens over een eerste, tweede en een derde prijs.

Eerste prijs
De eerste prijs, het zal niet verbazen, betreft een liefdesgedicht. Gaat het derdeprijs-gedicht over een liefde die voorbij is, over de verleden tijd dus, gaat het tweedeprijsgedicht over een liefde die er nu is, de tegenwoordige tijd dus, het eersteprijsgedicht gaat over een liefde die er nog niet is maar waar naar vol verlangen wordt uitgekeken. Een liefde in de toekomstige tijd dus, over een meisje dat nog gevonden moet worden, een meisje dat nog een naam moet krijgen. De winnaar van de eerste prijs is Defano Holwijn, leerling van Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam. Hij schreef een vitaal gedicht over verliefd zijn op het verliefd zijn, over een meisje zonder naam, over de tijd die zal komen.

Meisje zonder naam
Dit is voor het meisje, het meisje zonder naam
Die ik eenmaal heb gezien, dit meisje van mijn dromen
tijd voor de liefde, tijd voor mijn hart
mijn mond laat ik spreken, met mijn hart als tolk
Liefde maakt blind, maar jou zie ik staan
De tijd bestaat niet, ik lijd aan dementie
jij bent een persoon van uitzonderlijke klasse
niemand in de wereld is zoals jij
De tijd heeft mij tijdig verlaten
toch heb ik de beste tijd ooit
Onze tijd zal komen en zo lang die er niet is
zal ik zoeken naar jou, meisje zonder naam

Tweede prijs
De tweede prijs van Kasteeljuweel 2009 is dus ook een liefdesgedicht, maar het is het tegenovergestelde van de scherpe uithaal van de derde prijs. In het gedicht van de tweede prijs wordt de geliefde eveneens toegesproken, maar nu gebeurt het op een lief-lievige, gek-overdreven, geestig-muzikale manier. De geliefde wordt overdekt met de meest fantastische koosnamen en versierd met eretitels. Een heerlijk en gedurfd gedicht. De tweede prijs gaat naar Shannon de la Rambelje, leerling van College De Brink uit Laren.

Mijn lief, jij bent mijn boterbloempje
Mijn kleurenboog, jij bent mijn kasteelvrouwe
Zo snel de wijzer tikt, zo snel loopt mijn hart voor jou
Het mooiste visje in het water, jij valt gelijk op
Mijn krullie, mijn goudlokje, voor mij ben je de hoofdprijs
Ik hoef geen miljoen, jij bent voor mij al een miljoen
Misschien wel meer dan datJij bent mijn beertje, mijn roosje
De rode die het meest opvalt
Ben jij

Derde prijs
De derde prijs van Kasteeljuweel 2009 gaat naar Moray Zeyrek, leerling van het Vechtstede College in Weesp. Zij schreef een krachtig, pijnlijk en regelrecht-uit-het-hart gedicht over een liefdesrelatie die voorbij is. Ongewoon fel van toon. De ik-figuur van het gedicht neemt geen blad voor de mond; ze zegt de jij-figuur verbeten de waarheid, probeert zich groot te houden maar laat doorschemeren dat het haar moeite kost. Moray schreef een hartstochtelijk en vinnig anti-liefdesgedicht. Met woorden deelt zij klappen uit en die komen overtuigend aan. Ja, de liefde is niet iets zoetsappigs.

alles wat je voor mij hebt verpest
en alle jaren die ik aan jou heb verspild
al mijn kansen
neem ‘t mee en verdwijn
het laatste wat ik je schenk
is dat je me nooit meer ziet
verdwijn in ‘t duister
en kom nooit meer terug
je zal me nooit om jou zien huilen
nooit zal ik laten merken
dat ik van binnen verdrink
ik verlies controle over mezelf
ga snel voor het verslechtert
soms voel ik me gebroken van binnen
ik zal het nooit toegeven