OBA Theater Amsterdam

PoëzieRevue Februaristaking

Op maandag 13 februari organiseert School der Poëzie samen met De Rode Loper een PoëzieRevue rondom de Februaristaking. Kinderen uit groep 8 van basisschool De Springstok en jongeren van Montessori Lyceum Oost en Yuverta vmbo Sloten dragen op het podium van het OBA Theater hun eigen gedichten voor, geïnspireerd door persoonlijke verhalen van verzet tegen onrecht, protest en het opkomen voor een ander.