School der Poëzie (stichting School der Poëzie) ontwikkelt en voert in het hele land en daarbuiten poëzieprojecten uit met en voor kinderen en jongeren en incidenteel volwassenen.


School der Poëzie is aangemerkt als culturele ANBI

Postadres: 
School der Poëzie
Postbus 11755
1001 GT Amsterdam
Kamer van Koophandel: 33302983
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 8075 59 143
Bestuursleden en functies

Jaarverslagen en jaarrekeningen: