Sare en Caroline in de klas

Poëzie en filosofie

Een lesproject waar poëzie, filosofie én breakdance bij elkaar komen, vormgegeven aan de hand van vier fundamentele vragen binnen de filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens?

De lessen starten met een dansvideo waarin het te behandelen thema wordt geïntroduceerd. Hierna wordt een discussie in de klas aangezwengeld, onder leiding van de schrijfdocent wordt het onderwerp verder besproken en uitgediept. Aan de hand van gedichten en verhalen vindt een nieuwe benadering van het onderwerp plaats. In de lessen schrijven de leerlingen uiteindelijk zelf een gedicht dat ze ook voordragen, geïnspireerd door het centrale thema.